AAA - soliditet

Vi tænker hele tiden i service

 

Cummins motorer er bygget, så De har minimale omkostninger i forbindelse med driften.
Motorerne kræver minimal vedligeholdelse, der er derfor længere tid mellem de nødvendige vedligeholdelsesintervaller, og De får mere tid til at koncentrere Dem om Deres egentlige forretning.
På den anden side kræver enhver motor serviceeftersyn, så når De vælger en Cummins motor, tilbyder vi Dem en individuel aftale, som giver Dem lige netop den professionelle hjælp, som De har brug for.
Vore serviceingeniører er både praktiske og eksperter på motoranlæg, og deres viden holder vi konstant ajour med undervisning og praktisk træning.
På vores centrale on-line database kan vi hente og analysere alle produktions- og installationsdata for hver enkelt motor / installation, så vi lige præcis ved, hvad slags service De skal assisteres med.

 

24 timers service! Ring +45 22 40 40 89

Granly Diesel A/S - Hovedvejen 233 B, Osted - DK - 4320 Lejre - Tlf. +45 46 42 35 50 - Fax. +45 46 42 30 50

Afdeling Esbjerg: Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg   Tlf. +45 76 11 49 30